Khuyến mại từ ngày 01/10 - 30/10 Tổng đài : 1900 988 931 Đăng nhập Đăng ký (0)

Kinh doanh : 1900.571.273 (Ext 1)

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của website Soft247

Quý khách truy cập vui lòng đọc cẩn thận điều khoản này khi truy cập vào website Soft247. Khi truy cập vào website Soft247 để tham khảo hoặc mua hàng, Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Soft247 sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào các điều khoản này. Nếu Quý khách không muốn bị ràng buộc vào các điều khoản này, hoặc không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không truy cập website và sử dụng dịch vụ của Soft247. Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email sales@soft247.vn

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Khách truy cập, Quý khách, người sử dụng: là người truy cập vào website Soft247 để tham khảo thông tin, mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ khác của Soft247; Soft247: tên gọi tắt cho website bản quyền phần mềm tại địa chỉ www.Soft247.vn do Công ty TNHH Trường An sở hữu và điều hành.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Quý khách. Quý khách đồng ý rằng nếu Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các điều khoản được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản các điều khoản đã được cập nhật.

Quyền và trách nhiệm của Quý khách

Khi đồng ý trở thành thành viên, Quý khách đồng ý:

 • (a) Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân Quý khách theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký tài khoản thành viên (thông tin này được coi là "Hồ sơ đăng ký");
 • (b) Duy trì và cập nhật kịp thời Thông tin các nhân để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu Quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Quý khách và từ chối phục vụ tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Quý khách.

Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật

Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách. Quý khách đồng ý :

 • (a) Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật;
 • (b) Bảo đảm rằng Quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 • (c) Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi Quý khách đảm bảo rằng chỉ có Quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.

Các trách nhiệm của Quý khách khi sử dụng dịch vụ hoặc đặt mua hàng hóa của Soft247

Quý khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website Soft247 với các mục đích hợp pháp như bao gồm tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do Soft247 cung cấp.

Quý khách có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

 • (a) Việc Quý khách sử dụng dịch vụ, hàng hoá do website Soft247 cung cấp
 • (b) Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, Quý khách nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của Quý khách tới website Soft247.

Truy cập tới website Soft247, Quý khách đồng ý rằng sẽ không:

 • (a) Hạn chế hoặc ngăn cản Quý khách khác sử dụng và hưởng các tính năng mà Soft247 cung cấp cho khách hàng;
 • (b) Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;
 • (c) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 • (d) Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống Soft247;
 • (e) Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website Soft247 (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của Quý khách), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Soft247;

Mua hàng trên trên website Soft247, tức là Quý khách đồng ý:

 • (a) Chấp nhận các chính sách bán hàng của Soft247 và tuân thủ các quy định về giao nhận, vận chuyển, thanh toán, trả hàng đã được Soft247 đăng tải công khai.
 • (b) Cam kết trách nhiệm thanh toán đúng theo quy định của hình thức thanh toán mà Quý khách chọn lựa khi thực hiện đặt mua hàng.